Έντυπα πτήσεων

Τα έντυπα που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας πτήσης είναι τα παρακάτω:

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση PPR
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Σχέδιο Πτήσης
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Γενικό Δηλωτικό
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη Δήλωση Επιβαινόντων (ΕΝΤ. 731)
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο για τον Υπολογισμό Φόρτωσης Αεροπλάνων
Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσετε και το έντυπο της Στατιστικής Δήλωσης (ΕΝΤ.634), το οποίο θα πρέπει να το πάρετε σε πρωτότυπο, γιατί αποτελείται από 3 αντίγραφα και είναι σε αυτογραφικό χαρτί.

Σημείωση! Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης (handling), τότε συμπληρώνετε μόνο την “Αίτηση PPR” και το “Σχέδιο Πτήσης”. Τα υπόλοιπα θα τα συμπληρώσει η εταιρία επίγειας εξυπηρέτησης στην οποία θα στείλετε την “Αίτηση PPR”.